mgr Karolina Reszka – psycholog dziecięcy

Tytuł magistra psychologii uzyskałam w 2009 roku na specjalizacji psychologii klinicznej.

Pracuję z dziećmi z zaburzeniami w spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami, jak również z dziećmi w szeroko pojętej normie rozwojowej.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Terapeutycznych Punktach Przedszkolnych, Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym, Zespole Szkolno- Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Terapeutycznej Szkole Podstawowej.

Ukończyłam dwuletni staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis. Pracowałam jako psycholog, terapeuta grupowy oraz indywidualny. Jestem trenerem umiejętności społecznych. Prowadzę konsultacje wychowawcze z rodzicami. Rozwijam umiejętności społeczne, komunikacyjne (również alternatywne sposoby komunikacji), funkcje poznawcze i samoświadomość dzieci, tym samym podnosząc ich samoocenę oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Prowadzę zajęcia wspierające rozwój małego dziecka, m.in. zabawę, umiejętności poznawcze z elementami treningu słuchowego.

Wciąż rozwijam swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach. Aktualnie jestem studentką studiów podyplomowych na kierunku Integracja sensoryczna. Poznałam różne podejścia terapeutyczne, metody i formy pracy, które zawsze dostosowuję do konkretnych potrzeb i możliwości dziecka.

Cenię sobie swobodną atmosferę podczas spotkań z dziećmi i ich rodzicami, zdając sobie sprawę z tego, że podstawą dobrej terapii jest nawiązanie pozytywnej relacji.

Ukończone Szkolenia:

v  Rozwój społeczny i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym

v  Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka

v  Seksualność małego dziecka

v  Szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej (Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej)

v  „Picture Exchange Communication System” - Poziom I (PECS)

v  „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” część I oraz II (2 letni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS)

v  Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne

v  Wykorzystanie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym

v  Terapia ręki

v  Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3 modułowy

v  Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w przygotowaniu dziecka do integracji: umiejętności społeczne i zabawa

v  Trening Umiejętności Społecznych

v  Trening umiejętności społecznych. Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu

v  Pobawmy się wspólnie. Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

v  Intensywne nauczanie w oparciu o stosowaną analizę zachowania z wykorzystaniem systemu kart

v  Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu. Jak wykonywać Profil Psychoedukacyjny PEP-R

v  VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii

v  Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela

v  Myśli rezygnacyjne i samookaleczenia. Depresja i lęki u nastolatków.

v  Pierwsza Pomoc Dzieciom PBLS (Paediatric Basic Life Support)

Uczestnictwo w licznych konferencjach i webinariach, m.in.:

§  „Autyzm. Interakcje – Porozumienie – Dialog”

§  „Osoby z zespołem Aspergera – Świat Emocji”

§  „Mamo, Tato, czy mam autyzm?”

§  „Diety eliminacyjne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu –
aktualny stan wiedzy”

§  “Priorytety w indywidualnej pracy z uczniem w spektrum autyzmu
w klasach 4-8.”

§  “Dlaczego warto wspierać kompetencje społeczno-emocjonalne
przedszkolaków?”