IWONA BIERNAT

psycholog psychoterapeuta pedagog
Jestem absolwentką Wydziału Psychologii oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

nr dyplomu psychologii 2500/12365/2006
nr dyplomu pedagogiki 10477/1/72788/2002

Ukończyłam 4 - letnie studium Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym

w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie.

nr dyplomu STR 10/2018/05

Program studiów zgodny ze standardami i wymaganiami wobec kształcenia psychoterapeutow

 PTP Sekcja Psychoterapii 

https://www.opta.org.pl/studium-terapii-rodzin/cele

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując od 2004 roku w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz prowadząc własną praktykę psychologiczną.

Pracę psychologiczną wykonuję  pod stałą superwizją. 

W trakcie mojej pracy zawodowej kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa.  W kontakcie z pacjentem staram się rzetelnie i wnikliwie rozpoznać pojawiające się trudności rozwojowe i emocjonalne oraz udzielić profesjonalnej pomocy psychologicznej. Po konsultacjach wstępnych dotyczących nazwania obszaru problemowego ustalam razem z pacjentem i rodziną dalszy plan postępowania oraz pracy terapeutycznej. Udział w terapii jest poprzedzony ustaleniem wraz z pacjentem zasad uczestnictwa tzw. settingiem.

W roku 2020 powstała dla Państwa Poradnia Psychologiczno - Terapeutyczna "Przystanek Rozłogi", w której realizuję psychologiczną pomoc indywidualną, psychoterapię, wsparcie rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zapraszam

mailto:[email protected]