Poradnia Psychologiczno - Terapeutyczna "Przystanek Rozłogi" Iwona Biernat

   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wymaga obowiązywania następujących zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz praw z tym związanych.

Zasady są stosowane od początku działalności Poradni, czyli 01 lutego 2020r. 

 1.  Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Terapeutyczna „Przystanek Rozłogi” Iwona Biernat, zwaną dalej „Poradnią”. Dane teleadresowe i NIP : 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 11/2u, adres email: [email protected], tel. 505-770-881, NIP 836-154-132.
 2. Cele przetwarzania:
 • umożliwienie umówienia się na spotkanie ze specjalistą Poradni poprzez sms/kontakt telefoniczny nr 505 -770-881, pocztę elektroniczną: [email protected] ,adres Skype lub whatsApp lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej psychologiwonabiernat.com;
 • zawarcie i wykonywanie umowy na prowadzenie pomocy psychologicznej lub psychoterapii, na podstawie Pani/Pana zainteresowania własną psychoterapią lub dziecka i usługami w tym zakresie;
 • realizacja procesu superwizji, w którym psychoterapeuta współpracuje z doświadczonym superwizorem i innymi psychoterapeutami, aby działać zgodnie z zasadami etyki pracy psychologa;
 • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów mających związek z prowadzeniem psychoterapii lub pomocy psychologicznej.

     3.   Kategorie danych, które nie są przetwarzane.  W Poradni nie przetwarzamy danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pacjenta.

     4.   Przetwarzanie danych osobowych zwykłych.

        W ramach realizacji działalności Poradni dane osobowe zwykłe są przetwarzane przez firmę zewnętrzną aktualnie zajmującą się obsługą księgową           Poradni.

     5.   Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres podany poniżej:

     Dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o psychoterapię i pomoc psychologiczną są gromadzone i przetwarzane przez okres                             negocjowania i trwania umowy, jednak nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego, w którym ostatni raz się Pan/Pani kontaktował/a z      Poradnią.

       6.   Pani/Pana prawa. Przysługują Pani/Panu m.in. następujące prawa związane z danymi osobowymi:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do korekty swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, aby zostały usunięte lub ograniczone zostało ich przetwarzanie do uzgodnionych z Panią/Panem działań.
 • prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo otrzymać w  powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu elektronicznego dane osobowe dotyczące Pani/Pana. Może też Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.


Opracowanie: Administrator Danych Osobowych. Ostatnia aktualizacja 16 sierpnia 2021r.