Numer rachunku PKO BP:

13102011850000440202981041

Płatność za umówione spotkanie odbywa się drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu konsultacji

Odwołanie wizyty w dniu ustalonego spotkania konsultacyjnego nie zwalnia z obowiązku płatności za umówione spotkanie. Jest to opłata za niewykorzystany czas ustalonej pomocy terapeutycznej.

 Szczegółowe zasady płatności w pomocy systematycznej długofalowej ustalane są w umowie terapeutycznej.