Psychoterapia

Psychoterapia to szczególny proces, w wyniku którego pacjent zdobywa nowe doświadczenia emocjonalne, nową wiedzę i uczy się nowych sposobów reagowania. Psychoterapia jest metodą w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego, jest także przydatna w różnych dziedzinach medycyny, tam gdzie właściwości psychiczne stanowią istotną rolę w powstawaniu i przebiegu chorób, np. somatycznych, dermatologicznych, onkologicznych.

Psychoterapia ma na celu zmianę sposobów przeżywania i zachowania oraz usunięcie objawów i przyczyn choroby, w tym cech osobowości powodujących dysfunkcje w przeżywaniu. Zmiana ta powstaje w wyniku szeregu oddziaływań w relacji interpersonalnej między osobą pacjenta oraz psychoterapeuty. Podstawą jest komunikacja między nimi, werbalna i niewerbalna.

W trakcie leczenia uruchamiany jest proces zmian w obszarze przeżyć pacjenta oraz w obszarze osobowości, obrazu siebie, oceny wydarzeń z przeszłości, postaw osób bliskich oraz własnych, stylu reagowania. W wyniku leczenia następują zmiany w funkcjonowaniu pacjenta, w radzeniu sobie z codziennością.

Na wynik leczenia wpływają różne czynniki, oprócz doświadczenia i wykształcenia terapeuty,  także kwestie dotyczące relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą. 

Na plan terapii wpływa nie tylko rozpoznanie choroby i problemu pacjenta, ale także jego sytuacja ekonomiczna. Nie można rozpoczynać prywatnej terapii długoterminowej, jeśli nie ma na to środków finansowych.

Istnieją różne szkoły psychoterapeutyczne. Różnice pomiędzy nimi dotyczą celu, czyli rodzaju zmiany, która jest uznawana za kryterium poprawy. Niektóre z nich zakładają, że brak objawów jest oczywistą poprawą, inne zaś sięgają do przyczyn powstałych problemów. 

W naszej Poradni Psychologiczno - Terapeutycznej wiodącym podejściem terapeutycznym jest PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA. Zgodnie z założeniami tej szkoły psychoterapeutycznej poprawa samopoczucia i funkcjonowania pacjenta może nastąpić w wyniku zmian w świadomości pacjenta oraz poprzez rekonstrukcję mechanizmów obronnych na bardziej adaptacyjne, dojrzałe i służące zdrowiu psychicznemu. 


Cena psychoterapii indywidualnej:

Konsultacje psychoterapeutyczne: 50 min./170 zł.

Sesje indywidualne: 50 min./170 zł.

Opłaty proszę przesyłać na konto bankowe przed konsultacją, a w przypadku ustalonych psychoterapii w pierwszym tygodniu miesiąca. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń nieobecności zawarte są w umowie terapeutycznej .


Zapraszamy